Organisatie Alert Online meldt dat meer dan de helft van de Nederlanders nog nooit van ransomware heeft gehoord. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal mensen dat wel weet wat Ransomware wél gestegen van 35 naar 47 procent.

Ransomware

De stijging van het aantal personen dat bekend is met ransomware is te wijten aan het aantal mensen dat slachtoffer is geworden van deze virussoort. Om die reden is dan ook maandag 3 oktober een campagne van start gegaan onder leiding van staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Deze campagne moet ervoor zorgen dat de zogenaamde ‘cyberskills’ van de Nederlandse bevolking gestimuleerd worden. Verder blijkt uit het onderzoek ‘Cybersecurity awareness en skills in Nederland’ van de overheid ook dat Nederlanders de kans dat zij slachtoffer worden van malware te laag inschatten. Andere bevindingen zijn dat de bekendheid van de term ‘datalek‘ ten opzichte van vorig jaar is toegenomen.

Belangrijkste tips van Alert Online

Alert Online geeft verder drie belangrijke tips voor ondernemers en bedrijven die zich willen beschermen of schade willen voorkomen:

1. Maak regelmatig een back-up van bestanden

2. Update software direct. Het helpt om automatisch updaten in te stellen

3. Klik niet zomaar op bijlagen of links in e-mails. Het kan een valse e-mail zijn.

Alert Online is de jaarlijkse bewustwordingscampagne die dit jaar plaatsvindt van 3 tot en met 14 oktober 2016. Alert Online is een initiatief van de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap. Tweehonderd partijen zetten zich in om de bewustwording en kennis over online veiligheid te vergroten en digitaal veilig gedrag te stimuleren. Zo is er bijvoorbeeld een test ontwikkeld, waarmee gebruikers kunnen nagaan hoe alert zij online zijn. Reset zelf is te horen tijdens de Week van de Veiligheid in voorlichtingsspotjes op de radio, in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).