Op 13 januari 2015 heeft Microsoft de mainstream ondersteuning voor Windows 7 beëindigd. U kunt echter Windows 7 nog de komende vijf jaar blijven gebruiken, aangezien er nog steeds belangrijke beveiligingsupdates voor zullen uitkomen.

Microsoft maakt onderscheid tussen twee types ondersteuning: mainstream en uitgebreide. Bij mainstream ondersteuning worden functies toegevoegd of herontworpen, terwijl bij uitgebreide ondersteuning het product veilig wordt gehouden. Na het beëindigen van mainstream ondersteuning geeft Microsoft doorgaans nog vijf jaar uitgebreide ondersteuning op Windows-producten. Microsoft zal beveiligingsproblemen in Windows 7 dan ook blijven repareren totdat de uitgebreide ondersteuning eindigt op 14 januari 2020.

Zonder een speciale en betaalde overeenkomst met Microsoft zullen ondernemingen geen patches meer krijgen voor bugs die geen beveiligingsrisico vormen. Zolang Microsoft kwetsbaarheden aanpakt die een beveiligingsrisico vormen, blijft Windows 7 een veilig besturingssysteem. Het systeem blijft ook meedraaien met Patch Tuesday en Hotfixes voor kritieke problemen worden ook gewoon beschikbaar gesteld voor Windows 7.