Als accountmanager van een ICT-bedrijf zie ik dagelijks heel veel verschillende ICT-omgevingen. Het valt mij op hoeveel bedrijven wél over een back-uplossing beschikken, maar niet over de juiste. Zo kom ik nog altijd ondernemers tegen die druk in de weer zijn met een NAS en handmatig kopieën proberen te maken van al hun bestanden. Of ik maak kennis met organisaties die wél over een moderne back-up-oplossing beschikken, maar die gewoon op dezelfde locatie wordt opgeslagen. Het zijn twijfelachtige omstandigheden waarin ondernemingen hun stromen aan data proberen te waarborgen.

Niet alleen is een lokale back-up binnen een bedrijfspand kwetsbaar voor fysieke bedreigingen (bijvoorbeeld brand, bliksemschade of diefstal), maar ook cyberdreigingen kunnen tegenwoordig de back-up van uw systemen gijzelen. Het aantal gevallen van ransomware, waarbij virussen uw systemen gijzelen, is het laatste jaar enorm gestegen. Ransomware kan niet alleen uw pc gijzelen, maar ook alle andere systemen binnen uw netwerk; dus ook uw NAS. Terugvallen op een lokale back-up is in zulke gevallen dan vaak geen optie meer. Gelukkig realiseren ook steeds meer ondernemers dat een back-up van levensbelang kan zijn.

De ideale back-up is hybride

Nu hoor ik u denken: waar moet een goede back-up dan aan voldoen? Het antwoord hierop hangt samen met de mate waarin uw organisatie om veiligheid en snelheid geeft. Beschikt uw organisatie over veel digitale bestanden? Dan is de veiligheid van uw back-up altijd erg belangrijk, dan wel niet cruciaal. Maar het kan ook zo zijn dat de snelheid waarmee de back-up moeten worden teruggezet leidend moet zijn binnen uw continuïteitsplan. Wanneer ik carte blanche krijg bij een klant, dan neem ik het liefst het zekere voor het onzekere. Dit komt erop neer dat ik ervoor zorg dat er meerdere back-up-systemen worden ingericht, waarbij de kopieën ook op meerdere locaties worden opgeslagen. Lokaal en in de cloud.

Lokaal, omdat het (indien mogelijk) verreweg de snelste manier blijft om systemen en bestanden te herstellen. Bij uitval van één van uw servers kan er immers met een hogere snelheid bestanden gekopieerd worden, dan wanneer deze uit een back-up in de cloud gehaald zouden moeten worden. Dit zorgt er weer voor dat bedrijfsprocessen sneller gecontinueerd kunnen worden.

Vanzelfsprekend

Wanneer uw lokale back-up volledig ingesteld en getest is, dan raad ik ook zeker aan om een back-up naar de cloud in te stellen. Deze ‘cloud’ zou moeten bestaan uit een gecertificeerd datacenter dat in Nederland staat, zoals we al in een eerdere blog op reset.nl uitlegden. Sterker nog: als uw bedrijf afhankelijk is van digitale bestanden, dan kunt u eigenlijk niet zonder een back-up in de cloud. Het zorgt er immers voor dat alle digitale informatie die op uw locatie aanwezig is, ook altijd nog ergens anders te achterhalen valt. In een tijd waarin lokale back-ups niet alleen waardeloos worden wanneer ze vernietigd raken, maar ook via internet ‘gegijzeld’ kunnen worden, zou een back-up naar de cloud eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn.

Het installeren van een back-up is dus onmisbaar, maar de manier waarop u dit doet voor uw bedrijfsdata is minstens net zo belangrijk. Wilt u meer informatie over het beschermen van bestanden en de systemen van uw werknemers? Of wilt u dat wij uw huidige back-up eens flink onder de loep nemen? Neem direct contact met mij op via 088-7071706 of h.peltenburg@reset.nl.