Disclaimer

De informatie die Reset (Reset Groep B.V.) aan u ter beschikking stelt op deze website, is zorgvuldig door Reset samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website steeds actueel, correct en volledig is, voert Reset regelmatig controles uit. Ondanks deze controles kan Reset u niet garanderen dat de informatie op deze website op enig moment steeds actueel, correct en volledig is. Iedere aansprakelijkheid voor door u geleden schade in verband met informatie op deze website wordt door Reset dan ook uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van een medewerker van Reset. Ieder aanbod dat Reset u doet op deze website is vrijblijvend en kan door Reset zonder voorafgaande aankondiging worden herroepen totdat u het aanbod van Reset, op de door Reset voorgeschreven wijze hebt aanvaardt.

 

Aanvullende informatie

De auteursrechten op deze website berusten bij Reset. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Reset is het niet toegestaan om de inhoud van deze website aan te passen, de website te verveelvoudigen of delen daarvan te (her)gebruiken in ander materiaal. Het is toegestaan om te linken naar deze website mits de inhoud van deze website bij het aanklikken van de link, wordt getoond in een eigen scherm. Het gebruik van framing, inlining of een andere wijze van het tonen van de inhoud van deze website binnen een andere webpagina is niet toegestaan.