VO Haaglanden

Cybersecurity audit uitgevoerd voor VO Haaglanden

Het bijhouden van cybersecurity is cruciaal, helemaal voor een scholengroep. Reset heeft een audit uitgevoerd om de digitale veiligheid van de scholen inzichtelijk te krijgen. Hieruit kwam een plan van aanpak, waarmee de scholen aan de slag zijn gegaan.

Lyceum Ypenburg
Het Lyceum ypenburg, onderdeel van VO Haaglanden
logo VO Haaglanden

“Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden is voor Reset een interessant en inspirerend project om aan te werken. Het is een mooie uitdaging om met meerdere onderwijsinstellingen te werken aan 1 gezamenlijk doel; het bestrijden van cyber crime en het versterken van de online security.”

Frank van der Zalm – Accountmanager Reset

Stichting VO Haaglanden omvat de volgende scholen; Dalton Den Haag, De Einder, Gymnasium Haganum, Haags Montessori Lyceum, Johan de Witt Scholengroep, Lyceum Ypenburg, Maerlant-Lyceum, Maris College, Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College, Segbroek College.

Het dalton College, onderdeel van VO Haaglanden
Het Dalton College, onderdeel van VO Haaglanden

Over de stichting

VO Haaglanden is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in Den Haag en Rijswijk. Inmiddels vallen tien scholen voor voortgezet onderwijs, met 1.400 medewerkers en meer dan 13.000 leerlingen, onder het bevoegd gezag van VO Haaglanden.

De aanvraag

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie op het gebied van cybersecurity werd Reset gevraagd een security audit op te volgen voor alle scholen die aangesloten zijn bij de stichting en de resultaten hiervan te presenteren aan alle betrokkenen. Ook het opstellen en evalueren van een plan van aanpak behoorde tot de aanvraag.

Opstellen plan van aanpak
Opstellen plan van aanpak
Beheren van de veiligheid online
Het beheren van de cybersecurity

De security audit in de praktijk

Onder leiding van Reset is er eerst grondig onderzoek gedaan bij alle scholen aan de hand van een costumized checklist. Aan de hand hiervan kwam duidelijk naar voren waar de prioriteiten liggen en wat de aandachtspunten zijn. In een security-bijeenkomst zijn alle resultaten besproken en per school is een plan van aanpak opgesteld waarbij rekening gehouden werd met de prioriteit per onderdeel. Zo zijn er maatregelen opgesteld met hoge prioriteit (aanstellen van security verantwoordelijke, werken met geïdentificeerde inloggegevens) maar ook middel- en laag prioriteit maatregelen zijn opgenomen in het plan. Dit omdat alle maatregelen gebundeld een sterk security plan vormen.

De scholen zijn vervolgens zelf aan de slag gegaan met dit plan waarbij Reset een adviserende rol speelde. Gedurende een afgesproken periode zijn er door de scholen diverse maatregelen getroffen om hun cybersecurity te versterken.

Reset heeft na die periode nogmaals een audit uitgevoerd en inzichtelijk gemaakt welke punten van de checklist afgevinkt konden worden en waar nog aandacht aan besteed moest worden. Ook deze resultaten werden besproken in een bijeenkomst, waarbij duidelijk werd welke scholen positieve resultaten behaald hadden en bij welke scholen nog aandachtspunten waren.

Conclusie

Een cybersecurity plan kun je niet afronden; het is onderdeel dat continu in ontwikkeling is en altijd verbeteringen nodig zal hebben om up to date te blijven. Desondanks kunnen we zeggen dat Stichting VO Haaglanden met zijn proactieve houding hele mooie stappen heeft gezet in het verbeteren van hun cybersecurity.

www.vohaaglanden.nl

Kennis maken.

Wilt u eens kennis maken en zien wat Reset voor u kan betekenen? Vul het contactformulier in en we nemen snel contact met u op.

U kunt natuurlijk ook bellen met 088 7777 800 of mailen met sales@reset.nl

Rolf de Keyzer - New Business
Rolf de Keyzer – New Business

    Uw gegevens