Voldoet uw bedrijf
aan de Meldplicht Datalekken?

Laat de beveiliging van uw ICT
door ons controleren.

Maak nu een afspraak
Voldoet uw bedrijf aan de Meldplicht Datalekken?

Wat houdt de Meldplicht Datalekken in?

De meldplicht houdt in dat bedrijven en overheden na de ontdekking van een ernstig datalek direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek wordt aangemerkt als ‘ernstig’ wanneer er een kans bestaat op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Indien het lek ongunstige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, dan dienen ook de betrokkenen direct geïnformeerd te worden. De dreiging van het niet melden van een datalek is groot. Komt de Autoriteit Persoonsgegevens erachter, dan krijgt u een boete variërend van € 20.250 euro in de laagste categorie tot maximaal € 810.000 euro in de hoogste categorie. Een eventuele boete kan zelfs hoger uitvallen indien er sprake is geweest van nalatigheid en slechte beveiliging van uw ICT.

Wat is er per 1 januari 2016 veranderd?

Een datalek is altijd onprettig. Het kan de continuïteit van uw bedrijfsprocessen belemmeren, maar ook flinke imagoschade opleveren. Daarnaast kunnen betrokkenen u ook aansprakelijk stellen en claims bij u indienen. Het niet melden van een datalek kan echter nog veel erger zijn.

  • U moet direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens doen als er een incident met beveiliging ontdekt is en er een aanzienlijke kans is dat er persoonsgegevens zijn gestolen
  • U moet aan de betrokkenen (waarvan de gegevens mogelijk gestolen zijn) onmiddellijk een melding doen
  • U moet een overzicht bijhouden van al uw beveiligingsproblemen
  • De Autoriteit Persoonsgegevens kan u een boete opleggen bij niet naleven van de wet bescherming persoonsgegevens tot ongeveer 810.000 euro


Veelgestelde vragen

Wat is een datalek?

We kunnen spreken van een datalek wanneer gegevens in handen zijn gevallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het meestal een gevolg van een beveiligingsprobleem.

Hoe kan ik mijn data beter beveiligen?

Het is verstandig om technische en organisatorische maatregelen te nemen om datalekken te voorkomen. Volgens de aangenomen wet is het bijvoorbeeld vereist om te werken met “goede software”. Daarom is het van belang dat u niet blijft werken met verouderde besturingssystemen die niet langer ondersteund worden en waar geen updates meer voor uitkomen. Daarnaast is de beveiliging van uw bedrijfsnetwerk uitermate belangrijk. Reset helpt u graag bij het verbeteren van uw databeveiliging en het voorkomen van datalekken. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar boven