Privacy verklaring

Privacy verklaring.

Veiligheid en Privacy

Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te houden. Als u contact met ons op neemt, wilt u natuurlijk dat uw gegevens veilig worden verwerkt. We hebben uw gegevens natuurlijk wel nodig, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken leest hieronder. Ook ziet u wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw data en hoe lang we uw gegevens bewaren.

Reset zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die ons gegeven wordt vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt wordt in overeenstemming met ons privacy beleid. De gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) hieraan stelt.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van Reset Groep B.V. (hierna: Reset), gevestigd op Lierseweg 7-9, 2291PD te Wateringen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 14 april 2021.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een aanmelding voor onze nieuwsbrief, een contactformulier, of een sollicitatie. In deze gevallen geeft u ons toestemming om de persoonsgegevens conform deze privacyverklaring te verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Hoe en waarom verwerken wij persoonsgegevens

We willen u af en toe kunnen bereiken, daarom bewaren we uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Wij analyseren het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reset verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

We gebruiken functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Klik hier voor een overzicht van de cookies die we kunnen plaatsen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reset en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reset.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Reset wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reset neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@reset.nl

Automatische besluitvorming

Reset maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Nog geen antwoord?

Heeft een vraag over privacy? Neem dan met behulp van het formulier hiernaast contact met ons op en wij vertellen u alles wat u wilt weten.

U kunt natuurlijk ook bellen met 088 7777 800 of mailen met info@reset.nl

Roland Ketel - CEO
Roland Ketel – CEO

  Uw gegevens