Embed security in uw organisatie

Embed security in uw organisatie.

Een effectief securitybeleid begint met gedegen communicatie. Samen met u stellen we een IT-handboek op. Dit bevat onder andere do’s en don’ts, procedures bij onboarding en offboarding, meldingsprocedures, benoeming van IT-verantwoordelijke en toegangsmanagement.

Reset Cyber Security Health Check

Tijdens de Reset Cyber Security Health Check krijgt u bezoek van één van onze security engineers. We bespreken een vragenlijst, beantwoorden vragen die u zelf niet kon beantwoorden en controleren steekproefsgewijs of uw reeds gegeven antwoorden overeenkomen met wat wij ter plaatse aantreffen.

Wij kijken onder andere naar:

 • Onderdelen van de beveiliging van dataverkeer en opslag
 • Back-up
 • Update procedures
 • Wachtwoordbeheerder
 • Interne netwerk en Wi-Fi
 • Beveiliging van uw kantoorruimte of serverruimte

Na afloop van de Health Check stelt de security engineer een rapport op dat samen met u wordt doorgenomen. In dit rapport staat hoe uw bedrijf er op dat moment voor staat en welke maatregelen u zult moeten treffen om uw ICT-beveiliging op het juiste niveau te brengen.

Met praktische templates wordt een IT-handboek opgesteld. Dit IT-handboek kan vervolgens – als u dit wenst – opgenomen worden in het bedrijfsreglement. Zaken die in dit IT-handboek omschreven worden zijn onder andere:

 • Do’s en Don’ts op IT-gebied
 • Procedures bij onboarding en offboarding
 • Meldingsprocedure bij verdachte situaties
 • Benoemen IT verantwoordelijke
 • Data-toegangsmanagement
 • Toegestane hardware en software
 • Opstellen verwerkersovereenkomst

Security handboek voor uw bedrijf

Contactformulier

Als u uw gegevens invult, belt één van onze specialisten u zo spoedig mogelijk. We beantwoorden graag al uw vragen over security.

U kunt natuurlijk ook bellen met 088 7777 800 of mailen met sales@reset.nl.

Frank van der Zalm – Security Adviseur