Voorwaarden hotspot

Gebruikersvoorwaarden Hotspot+

Reset biedt u draadloos toegang tot het internet aan via Hotspot+. Aan het gebruik hiervan zijn onderstaande voorwaarden verbonden:

1. Internetten via Hotspot+ is gratis. Via uw eigen apparaten kunt u draadloos verbinding maken. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het instellen en beheren van deze apparaten, alsmede de beveiliging hiervan.

2. U gebruikt de internetverbinding van Hotspot+ en alles wat daarbij hoort op eigen risico. Simplexxion is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt door het gebruik daarvan, of door het (tijdelijk) niet te kunnen gebruiken ervan.

3. U mag de internetverbinding van Hotspot+ niet gebruiken voor illegale zaken, zoals het lastigvallen van anderen, het verspreiden van smadelijke of discriminerende teksten of het schenden van auteursrechten. Wij kunnen uw verbinding blokkeren als wij detecteren dat u dit toch doet. Eventuele schade door misbruik van de internetverbinding, kunnen wij op u verhalen.

4. Internet is niet anoniem. Wij loggen alle relevante gegevens over het internetgebruik (maar we lezen niet de inhoud van uw mails, chats en dergelijke) voor beveiligingsdoeleinden. Wij kunnen de logs en de bij ons bekende naam- en adresgegevens aan bevoegde autoriteiten geven bij een vermoeden van strafbare of onrechtmatige zaken.