Houd uw hardware in optima forma

Elke ICT-omgeving heeft onderhoud nodig. Het voordeel van periodiek onderhoud is dat veel problemen en storingen vooraf ondervangen kunnen worden, zodat dit geen nadelige gevolgen voor systemen heeft. In overleg met uw organisatie kunnen wij dit onderhoud voor u periodiek uitvoeren.

Wij kunnen tevens een onderhoudsdocument voor uw ICT-omgeving opstellen met daarin alle gegevens en wensen ten aanzien van het onderhoud en de interval van elk controlepunt. Met dit onderhoudsdocument zien onze Engineers in één oogopslag welk onderhoud wanneer aan uw hard- en software moet plaatsvinden.

Onderhoudsmogelijkheden

Wij kunnen bij periodiek onderhoud de volgende handelingen uitvoeren:

  • Firmware-upgrades (router, servers en modems)
  • Analyse vervanging of upgrade hardware
  • Reiniging en opruimen serverruimtes
  • Hardware stofvrij maken
  • UPS Batterijen vervangen
  • Bekabeling werkplekken verbeteren
  • Onderhoud aan printer- en faxapparatuur

Terug naar boven